Đón tết 2016 với dàn karaoke gia đình chuyên nghiệp

Xuân 2016 đã về. Đầu tư một dàn karaoke gia đình chuyên nghiệp âm thanh hay mà tiết kiệm chi phí nhất giờ đây đã trở nên quá dễ dàng… read more →